Day: August 19, 2021

ชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดี

บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ต้องทำอะไรบ้างนะ ?บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ต้องทำอะไรบ้างนะ ?รู้หรือไม่ว่าหน้าที่ที่ต้องทำของบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นมีมากมายเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่นำเข้าสินค้าเท่านั้น ซึ่งหน้าที่ที่ต้องทำของบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนจะมีอะไรบ้าง ต้องตามมาหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน ต้องทำอะไรบ้างนะ ? หน้าที่ที่ต้องทำของบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน คือ สั่งซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าจากจีนแทนคุณ คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านบริการชิปปิ้งจีนมี 2 แบบ คือ 1.แบบนำเข้าอย่างเดียว 2.แบบนำเข้า + สั่งซื้อ เราของอธิบายแบบนำเข้าอย่างเดียวก่อน หมายถึงการที่คุณดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือจัดหาสินค้าจากจีนด้วยตัวเอง โดยการเขียนที่อยู่ในการจัดส่งมาที่โกดังของบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนที่คุณใช้บริการในประเทศจีน หลังจากนั้นบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนจะทำหน้าที่ในการนำเข้ามาที่ประเทศไทยให้กับคุณ ในส่วนของนำเข้า + สั่งซื้อ หมายถึงการที่คุณสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ชิปปิ้งจีน จะต้องเสียค่าบริการสั่งซื้อ + ค่านำเข้าสินค้าจากจีน