Category: General

คอนกรีตคิวมิกซ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างคอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย โดยคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดีและมีความทนทานสูง ทั้งยังสามารถเลือกใช้ส่วนผสมให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อใช้ให้เหมาะกับงานก่อสร้างแต่ละชนิดได้ นอกจากนี้คอนกรีตยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ประเภทของคอนกรีต คอนกรีตที่ใช้ในงานโครงสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอนกรีตล้วน   เป็นคอนกรีตอย่างเดียวล้วน ไม่มีวัสดุเสริม ใช้กับโครงสร้างที่รับแรงดึงและแรงอัด คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมร่วมกับบคอนกรีต โดยหล่ออยู่ในเนื้อคอนกรีต สามารถใช้กับโครงสร้างที่รับแรงดึงและแรงอัด  คอนกรีตอัดแรง เป็นคอนกรีตที่อัดแรงไว้ก่อนการใช้งาน โดยจะมีการดึงเหล็กที่ทนแรงดึงสูงให้ยืดออก และตัดเหล็กปล่อยให้เหล็กพยายามหดตัวกลับจากจุดยึด เป็นการอัดแรงให้กับคอนกรีต ซึ่งสามารถรับแรงได้ดีกว่าเ พราะใช้ประโยชน์จากหน้าตัดคอนกรีต และดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์ประกอบของคอนกรีต คอนกรีต