Day: April 25, 2021

5 ข้อควรระวังในการตกแต่งภายในที่เราควรรู้5 ข้อควรระวังในการตกแต่งภายในที่เราควรรู้ในการตกแต่งภายในเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมีความฝัน หรือ ชื่นชอบให้บ้านตัวเองนั้นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น มีความชอบว่าอยากให้บานของเรานั้นสวยงาม ไม่ว่าจะทั้งภายนอกหรือภายใน แต่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าในการตกแต่งนั้นล้วนมีข้อควรระวังในการตกแต่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 ข้อควรระวังในการตกแต่งภายในที่เราควรรู้  ก่อนที่เราจะเผลอตกแต่งลงไปนะครับ  และอาจจะทำให้บ้านของเรานั้นไม่สวย อย่างที่คิดนะครับ  อย่าตกแต่งจนลืมว่าจะต้องใช้สอยพื้นที่  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ ประโยชน์ใช้สอยนะครับ เพราะว่าในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนั้นถ้าหากว่าไม่มีพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ได้ บ้านของเราคงไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไม และหลาย ๆ คนนั้นมักจะชื่นชอบที่จะตกแต่งบ้านของตัวจนบางทีนั้นอาจจะไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่เราจะใช้สอยนะครับ ดังนั้นอีกเรื่องที่เราจะต้องไม่ลืมเลยนั้นคือในเรื่องของ “การตกแต่งที่ไม่มากเกินไป”  การใช้สีตกแต่ง อีกข้อที่สำคัญที่เรานั้นยังไม่รู้ และเราจะต้องเลือกให้ดีไว้เลยนั้นคือในเรื่องของ การใช้สี ที่เป็นสีตกแต่งภายในนั้นเราจะต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าบางครั้งในการตกแต่งที่เราใช้หลากหลายสีมากเกินไปนั้นจะทำให้ห้องของเรานั้นไม่สวยงาม และ อาจจะดูแล้วไม่สบายตานะครับ  ดังนั้นในเรื่องของ