Tag: ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมหรือโชคชะตาจริงหรือ ?อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมหรือโชคชะตาจริงหรือ ?คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมหรือป้องกัน แต่ส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุนั้นเกิดจาก “ ความประมาทของผู้ขับรถ ” และความบกพร่องของท้องถนนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้น ซึ่งพอสรุปสาเหตุได้ดังต่อไปนี้  สาเหตุหลักที่สามารถทำให้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ  สภาพร่างกายไม่พร้อมในขณะขับรถ  ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับตัวผู้ขับขี่โดยตรง เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า  ทำให้สมองล้าช้า สูญเสียสมาธิไปในชั่วขณะ ซึ่งเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้  ควรหลีกเลี่ยงการขับรถขี่  เพราะบางครั้งอาจเกิดให้ต้องตัดสินใจอะไรกะทันหัน หากสมองไม่ตื่นตัวเต็มที่อาจตัดสินใจผิดพลาด   สภาพรถยนต์ไม่พร้อมใช้งาน  สภาพรถควรตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ระยะสั้น การเดินทางระยะไกลข้ามจังหวัด โดยสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนแก่รถยนต์คันอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันด้วย ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ควรซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 เพื่อคุ้มครองบุคคลในรถและคู่กรณีนั่นเอง  ขับรถเร็วและไม่เคารพกฎจราจร  กฎจราจรมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ใช้รถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่ไม่ควรมองข้าม โดยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น ที่พบเห็นกันได้บ่อยครั้งอย่างเช่น การการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ อาจส่งผลนำมาซึ่งอุบัติเหตุ    ความประมาทเลินเล่อ  มักเกิดขึ้นโดยผู้กระทำไม่ทันคิด หรือบางครั้งอาจจะกระทำโดยไม่ทันคิดหรือรู้ตัว โดยพฤติกกรมเหล่านี้เรียกง่ายๆว่า ขาดสตินั่นเอง ถือเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุด ทั้งนี้การซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 จึงเป็นสิ่งที่ควรวางแผนรับมือล่วงหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด ที่สามารถคุ้มครองได้อย่างครบครัน ต่อตัวรถยนต์  สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง