เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตสำหรับการก่อสร้าง

คอนกรีตคิวมิกซ์

คอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย โดยคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดีและมีความทนทานสูง ทั้งยังสามารถเลือกใช้ส่วนผสมให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อใช้ให้เหมาะกับงานก่อสร้างแต่ละชนิดได้ นอกจากนี้คอนกรีตยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประเภทของคอนกรีต

คอนกรีตที่ใช้ในงานโครงสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

  • คอนกรีตล้วน 

 เป็นคอนกรีตอย่างเดียวล้วน ไม่มีวัสดุเสริม ใช้กับโครงสร้างที่รับแรงดึงและแรงอัด

  • คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมร่วมกับบคอนกรีต โดยหล่ออยู่ในเนื้อคอนกรีต สามารถใช้กับโครงสร้างที่รับแรงดึงและแรงอัด 

  • คอนกรีตอัดแรง

เป็นคอนกรีตที่อัดแรงไว้ก่อนการใช้งาน โดยจะมีการดึงเหล็กที่ทนแรงดึงสูงให้ยืดออก และตัดเหล็กปล่อยให้เหล็กพยายามหดตัวกลับจากจุดยึด เป็นการอัดแรงให้กับคอนกรีต ซึ่งสามารถรับแรงได้ดีกว่าเ พราะใช้ประโยชน์จากหน้าตัดคอนกรีต และดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์ประกอบของคอนกรีต

คอนกรีต คือวัสดุที่ได้จากผสมกันของปูนซีเมนต์ ทราย หิน นํา และสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยลักษณะของเนื้อคอนกรีต จะสามารถแบ่งคอนกรีตออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) และวัสดุมวลรวม (Aggregate) 

  • ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) 

ส่วนประกอบและหน้าที่ของซีเมนต์เพสต์ซีเมนต์เพสต์ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ น้ำ และอากาศ โดยทั่วไปในเนื้อคอนกรีต จะมีปริมาณของซีเมนต์เพสต์ประมาณ 23 – 40 % โดยปริมาตรในซีเมนต์เพสต์จะมีปริมาตรของปูนซีเมนต์ 3 – 15 % น้ำ14 – 21 % และปริมาตรของอากาศที่แทรกอยู่ในช่องว่างประมาณ 8 % โดยหน้าที่หลักๆ ของซีเมนต์เพสต์ คือเป็นตัวยึดวัสดุมวลรวมเข้าด้วยกัน

  • วัสดุมวลรวม (AGGREGATES) 

วัสดุมวลรวม คือ ส่วนผสมคอนกรีตที่ยึดเข้าไว้ด้วยกันด้วยซีเมนต์เพสต์วัสดุมวลรวมนี้จะได้จากธรรมชาติ เป็นแร่ธาตเฉื่อยไม่มีปฏิกิริยา ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ หินอ่อน หินกรวด และทรายหยาบ การเลือกใช้วัสดุมวลรวมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้คอนกรีตมีคุณภาพดี

อย่างไรก็ตาม คอนกรีตคิวมิกซ์ก็ยังถือเป็นอันดับหนึ่งในด้านของการบริการ ให้คำปรึกษา ประเมินราคา ที่สำคัญ คอนกรีตคิวมิกซ์ยังมีบริการจัดส่งและติดตั้งอีกด้วย ฉะนั้น หากคุณกำลังมองหาคอนกรีตดีๆ บริษัทที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้แบบรวดเร็วทันใจ ก็ต้องคอนกรีตคิวมิกซ์เลย ดูคอนกรีตคิวมิกซ์ ได้ที่ https://mix-easy.com